Sider som linker til oss:
Dahlske Bank
Uraflower.net
Anna Peräaho --> Bak filmen Lintu ja Kala (Finske)

Sider der filmen diskuteres:
Norsk Amatørfilm Forum

Andre aktuelle sider:
Pakten på Imdb
Hellig Tre Film
Trailer På YouTube
Polyvox - trykkriet vi brukte
Bloggen til Jarmo
Bloggen til John

Distributør:
Mudistore
Master Music Club

Media:
Pauseknappen.net, intervju med Jarmo om ISAS og Pakten Lågendalsposten, etter premieren.
Lågendalsposten, angående stipend.(noe feilinformasjon)
Sparebank 1 Kongsberg, om stipendet.

Link til oss